Křesťanské centrumLogos Horšovský Týn


Úvodní stránka >> O nás

O nás


O nás

 • Jsme samostatný křesťanský sbor,  který spolupracuje s různými křesťanskými denominacemi, sbory a organizacemi.
 • Usilujeme o návrat do Bible! Věříme, že Bible je úplné a dokonalé, Bohem inspirované slovo a jako takové tvoří základní pilíř křesťanova života a života církve. Učíme se zkoumat a následovat Bibli.
 • Laická služba - hnutí laiků (tj. všech členů církve). Laici jsou mocní podporovatelé Boží církve. Zvláště se zaměřujeme na výchovu laických vedoucích.
 • Hnutí novosmluvní církve - církev Nové smlouvy ztělesňuje plnost milosti a pravdy a neomezuje Boží moc.
 • Trváme na svobodě víry a pravdivé analýze Bible a teologie....

Naše identita

ZÁKLADNÍ MOTIVACE:

Naplnit Pánovo povolání pro nás a naše sbory (společenství)!

Hlavní cíle, směr, vedení a systém našich sborů (společenství)

Naše identita:

-budeme se v rámci jedné apoštolské služby držet spolu jako jeden velký novosmluvní sbor/společenství složené z menších místních sborů (budeme konat společná shromáždění každé dva nebo tři měsíce) - jsme na “jedné lodi”

-používáme základní označení “Křesťanské centrum” (plus jméno a místo např. KC Logos Plzeň, KC Logos Holýšov, KC Logos H. Týn a KC Bozi Volanie v Doveru, KC Bozi Volanie ve Folkestone v Anglii a KC Fountain Gate Chapel Hamburg v Německu)

-stojíme a pracujeme na biblickém základě Kristo-centrální teologie

Naše cíle

 • 1.Celkový rozvoj našich sborů

  • rozvoj služebností podle Božího povolání a rozvoj služeb podle talentů a darů (Ef 4:11-13, 1K 12:4-31), společný celkový rozvoj všech (Ef 4:15-16)

 • 2.Zasáhnout Západní Čechy skrze zakládání nových místních sborů (např. Stříbro, Rokycany, Dobřany, Klatovy, Přeštice, Stod, Staňkov, Kdyně, Domažlice, Poběžovice, Tachov atd.)
  • podle kultury a mentality lidí v ČR a v Evropě není pro zasahování společnosti tak efektivní vytvořit jeden velký sbor v jednom místě, ale raději více sborů na různých místech
  • připravovat služebníky, vedoucí, pomocníky pastorů a během roku 2011 založit skupinky na nových místech jako základ pro založení nových místních sborů
 • 3. Misijní práce na Severní Moravě (např. Ostrava, Frýdek-Místek apod.) a v jiných národech
  • pomáhat sborům v Evropě rozvíjet se novosmluvním směrem na základě Kristo-centrální teologie
  • organizování seminářů, konferencí, institutů (např. Institute Logos nyní pracuje v ČR, Polsku, Bulharsku, Srbsku, U.K.) a zakládání biblických škol pro přípravu sborových vedoucích, služebníků a misionářů
  • pomoc v zakládání nových sborů a zakládání vlastních sborů na Severní Moravě a v zahraničí
  • návštěvy v místě a organizování lokálních akcí
  • šíření literatury
  • organizování cest do Koreje a USA
  • příprava a vyslání misionářů

Vedení a systém

Organizace vedení našeho společenství je taková: apoštol - pomocník apoštola - místní pastor.

APOŠTOL

 • Má zodpovědnost za misijní službu ve všech spolupracujích státech a zodpovídá se hlavní misijní komisi.
 • Získává vizi a inspiraci od Boha, udává směr.
 • Vyučuje a pomáhá pastorům v každém státě, vytváří mezi nimi zdravou týmovou spolupráci.
 • Dohlíží na službu pastorů a pomocníka apoštola.
 • V případě problému a potřeby zasáhne a udělá potřebné změny místo pastora.

 

POMOCNÍK APOŠTOLA

 • Pomáhá v apoštolské službě, udržuje vizi za společenství.
 • Je pastorem stejně tak jako místní pastor, ale jeho služba je následující:
  • Pomáhá místním pastorům v jejich službě.
  • Sestavuje měsíční plán kázání pro jednotlivé sbory po domluvě s každým místním pastorem. Osoby, které budou kázat mezisborově jsou: apoštol, pomocník apoštola a místní pastoři. (Kazatelé sborů jsou oprávěni kázat pouze ve svém sboru, kam náleží.)
  • Sestavuje plán společných akcí (např. vyučování, večerů chval - 1x/3měsíce, společných shromáždění - 1x/3 měsíce, atd.) 
  • Každé dva měsíce pořádá seminář pro služebníky.
  • Organizuje setkání místních pastorů a apoštola jednou měsíčně.
  • Má být přítomen na každém setkání služebníků každého místního sboru.
  • Sleduje chod jednotlivých sborů. Podle potřeby navštěvuje členy sborů, mluví se služebníky apod.
  • Připravuje registraci církve ve spolupráci s místními pastory.
  • Připravuje založení nových sborů.
 • Zodpovídá se apoštolovi.

 

MÍSTNÍ PASTOR

 • Má plnou zodpovědnost za svěřené lidi, pastoraci a růst sboru.
 • Vytváří týmovou spolupráci ve svém sboru.
 • Připravuje vedoucí skupinek a zakládá nové skupinky.
 • Podle možností (minimálně 1x měsíčně) se schází s vedoucími a vede setkání.
 • Podporuje misijní spolupráci a zapojuje svůj sbor dle možností
 • Zodpovídá za svojí službu apoštolovi.

Kalendář akcí

2017 16.09.
Muzikál Abraham
Místo: Plzeň - Lochotínský Amfiteátr Čas: 19:00 - 21:30

2017 07.10.
Muzikál Abraham
Místo: Holýšov - Kulturní dům Čas: 18:00 - 19:30


Odpovědní služebníci:

AlenaTechnické zabezpečení

DanaDětská besídka, sborové finance

JanaSlužba mládež Poběžovice, fotodokumentace

JanaNahrávání slova,  chvály

JolanaSlužba mládež Poběžovice, chvály, modlitby za práci Misie

JosefSlužba slovem, technické zabezpečení

LenkaTechnické zabezpečení

OlinaDětská besídka, skupinka Drahotín

RenataSlužba slovem, chvály, skupinka Poběžovice

Sang Pastorace sborových služebníků, misie

 


Created by Lollipop.cz Copyright © 2010. Zákaz kopírování bez souhlasu autora.