Křesťanské centrumLogos Horšovský Týn


Navraťme se do Bible


Kalendář akcí

2017 16.09.
Muzikál Abraham
Místo: Plzeň - Lochotínský Amfiteátr
Čas: 19:00 - 21:30

2017 07.10.
Muzikál Abraham
Místo: Holýšov - Kulturní dům
Čas: 18:00 - 19:30

Kontakt

Křesťanské centrum Logos Horšovský Týn
Vrchlického 36
346 01 Horšovský Týn

e-mail: info@krestanskecentrum.cz
mobil: +420 731 410 140

Aktuálně

MUZIKÁL ABRAHAM

Biblická škola LOGOS

Biblická škola „Logos“

“Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Matouš 28:19-20

A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla. Efezským 4:11-12

Z Božího slova a ze stavu České republiky a Evropy jsme dostali výzvu a vidíme potřebu vytrénovat a vychovat budoucí křesťanské vedoucí a pracovníky.

 

Naše cíle:

* Činit (vychovávat) učedníky Ježíše Krista pro místní sbory

* Trénovat a budovat efektivní pracovníky pro místní sbory v ČR a v Evropě

* Obdržení Kristo-centrální teologie

Předměty a oblasti vyučování - Znalost, Dovednost, Charakter:

1. Znalost

* Stará smlouva,

* Nová smlouva,

* Obraz Boží vůle

* Osoba a dílo Ježíše Krista

* Osoba a působení Ducha svatého

* Křesťanská historie

* Křesťanská misie

* Biblická Hermeneutika

* Rozeznání duchovních záležitostí, vedení Ducha svatého apod.

2. Dovednost:

* Systematické kázání a vyučování

* Pastorace a motivace lidí

* Poradenství pro lidi (schopnost se domluvit s lidmi)

* Administrace sboru

* Osobní evangelizace

* “Self-management” neboli sebeřízení času, financí apod.

* “Management” manželství a rodiny

* řešení konfliktů


Created by Lollipop.cz Copyright © 2010. Zákaz kopírování bez souhlasu autora.